Om Alvilda


Forlaget Alvilda blev stiftet i 2009 som et søsterforlag til Forlaget Modtryk.

Alvilda udgiver børne- og ungdomsbøger, primært for aldersgruppen 0-18 år. Gode, danske forfattere og illustratorer står for en betydelig del af forlagets udgivelsesprogram, og Alvilda udgiver derudover bøger af høj kvalitet fra hele verden.

Og hvad er det så for et navn?


”Alvilda” oprinder fra de oldnordiske ord ”alf” og ”hildr”, som betyder henholdsvis ”alf” eller ”elver” og ”slag” eller ”krig”, tilsammen noget i retning af ”den krigeriske elver”.

Navnet blev givet til en dansk sagnprinsesse, der som ung pige flygter fra et arrangeret ægteskab med prinsen af Danmark. Alvilda slår sig på pirateri, og i årevis gør hun de skandinaviske farvande usikre.
En dag tager den forsmåede prins dog affære – han border hendes skib og genkender hende straks. Prinsen frier, Alvilda accepterer og bliver dermed Danmarks første dronning.
Se, det er et rigtigt eventyr!

Vignetten i øverste højre hjørne viser Alvilda som krigerdronning. Illustrationen er udført af Jan Kjær.

Det store billede gengiver Alvilda i en sørøvers mandsdragt. Der er tale om et kobberstik af ukendt oprindelse.